No Recent Activity
About MarcusZahn

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
0
Posts Per Day
0
General Information
Last Activity
10-08-2019 12:24 AM
Join Date
07-21-2019
Referrals
0
View MarcusZahn's Blog

Recent Entries

Tu_i K_ T_ N_m 2019

by MarcusZahn on 07-27-2019 at 07:32 AM
Th_ nên h_n này có ngh_a là ngôi nhà hoang, m_t v_n h_n mà chúng ta c_n tránh, kiêng k_ khi xây nhà. Ng__i nghèo ít ti_n làm th_ nào __ thay __i v_n m_nh? Công vi_c: Tuy tu_i tác quư b_n _ă cao nh_ng lúc nào c_ng suy ngh_ v_ công vi_c làm _n và lo cho nh_ng ng__i thân trong gia _́nh và anh em b_n bè. T_ tiên, cha ông _ă tr_i qua h_n 4000 n_m quan sát, ki_m nghi_m m_i rút ra ___c các quy lu_t này. Chàng trai tu_i R_ng sinh l_c d_i dào,

Read More

Categories
Uncategorized